Badrumsrenovering Steg för Steg

1. ETABLERING

Golven i den del av bostaden som kommer beträdas av hantverkarna under badrumsrenoveringen, täcks in med vattentät skyddspapp, för att skydda motskador. Väggarna och dörröppningarna till övriga bostaden täcks in med skyddsplast för att försvåra dammspridning som uppstår när vi renoverar Ditt badrum. Efter intäckningen, bärs de verktyg och maskiner som skall användas under badrumsrenoveringen in i bostaden.

2. DEMONTERING

All befintlig lös och inredning i badrummet demonteras. Hit hör väggskåp, armaturer, toalettstol, element osv. Den inredning som skall återmonteras efter badrumsrenoveringen, monteras ned varsamt och sparas. Som kund får man vara beredd på att denna fas innebär mycket oljud, damm och byggsopor. Sarab försöker alltid att genomföra denna fas av badrumsrenoveringen så effektivt som möjligt, för att minimera dessa störningar för Er som kund

3. VATTENAVSTÄNGNING

Vattnet stängs av i fastigheten och vattenledningsrören i badrummet pluggas (dvs. förses med någon form av lokal avstängningsventil, en så kallad “ballofix”) där rören kommer in i badrummet. Detta gör man för att slippa stänga av vattnet i hela fastigheten varje gång man behöver stänga av vattnet i badrummet eller i lägenheten i samband med badrumsrenoveringen. Efter detta kan resterande rör inne i badrummet demonteras. De befintliga rören återanvänds aldrig, men däremot kan toalett, tvättställ, blandare och dylikt sparas och återmonteras om Du som kund så önskar.

4. RIVNING

Ytskikt på väggar och golv rivs. Ytskiktet kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, klinker, tapet, färg eller dylikt. Hur omfattande rivningsfasen är beror på vad som skall göras i det aktuella badrummet och hur omfattande badrumsrenoveringen är. Skall avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan hela golvkonstruktionen måste brytas upp.

5. ÅTERUPPBYGGNAD

I detta skede sker exempelvis uppbyggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv om detta har varit uppbrutet och dragning av nya vattenrör i väggar om kunden har valt att vattenrören skall vara dolda. I annat fall dras vattenrören utanpåliggande efter det att kaklingen och fogningen på väggarna är gjord.

6. UNDERARBETE

Denna fas består av spackling av golv, väggar (och ibland tak) för att få en jämn och hållfast yta att arbeta på. Detta är en viktig del av badrumsrenoveringen, för att slutresultatet skall bli så bra som möjligt.

7. ISOLERING

Fuktspärr appliceras på golv och väggar. I vinklar mellan golv och väggar och andra utsatta ställen sätts även fiberremsor för att ta upp rörelser i underlaget. Fuktspärren är nödvändig för att förhindra att fukt och vatten tar sig igenom kakelfogen och orsakar fukt- och vattenskador i väggar och golv i det nyrenoverade badrummet.

8. KAKELSÄTTNING

Keramiska plattor sätts på väggar och golv. Plattorna på väggarna kallas för kakel och på golvet klinker. Plattorna kan fås i många olika storlekar och färger, allt från mosaik på några cm till plattor som är upp till en halv meter långa. Man skall som kund dock komma ihåg att på golvet är det svårt att sätta för stora klinker, eftersom ju större plattor man vill ha, desto svårare blir det för oss att få till fallet på badrumsgolvet som krävs för att vattnet skall rinna ned mot avlopp och inte bli stående på golvet. Din kontaktperson på Sarab kan närmare informera om vad maximal storlek på plattorna är.

9. FOGNING

Fogarna mellan kakel- och klinkerplattorna fylls med fogmassa i den färg som kunden valt för att passa med färgen på plattorna. Om man som kund valt någon special fog eller specialbeställt kakel eller klinker, är det viktigt att allt finns på plats när badrumsrenoveringen påbörjas, för att inte riskera förseningar eller andra problem till följd av sena leveranser av material.

10. KOMPLETTERING

Denna fas av badrumsrenoveringen innefattar montering av nya kromade vattenrör, inkoppling av toalettstol, blandare osv. I detta läge gör man även, de av kunden beställda, elinstallationerna.

11. AVETABLERING

Badrumsrenoveringen avslutas, byggsopor forslas bort och hantverkarna tar med sig sina verktyg och maskiner. Vi utför tillsammans en slutbesiktning där vi förklarar hur det installerade materialet fungerar samt överlämnar all dokumentation på det nya badrummet. När vi är klara med besiktningen överlämnar vi det nyrenoverade badrummet till beställaren och låter Er njuta av ert nya badrum!