KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

Sarab Entreprenad rekryterar ny vd

Sarab

Hasan Vrazalica efterträder Henrik Calvàlle som vd för byggföretaget Sarab Entreprenad.

Henrik Calválle var med och grundade bolaget 2009 och har varit vd sedan start. Han kommer i sin nya roll att fokusera på stora och komplexa byggprojekt samt personal och affärsutveckling inom bolaget. Sarab Entreprenad ska vara det självklara alternativet till de medelstora bolagen på Stockholmsmarknaden inom ny och ombyggnadsprojekt.

“Sarab Entreprenad har väldigt goda förutsättningar att fortsätta utvecklas som bolag och därmed nå ytterligare framgångar. Det känns väldigt spännande och hedrande att ta steget in till bolaget för att bygga vidare på den fina kvalité och grund som företaget arbetat upp under åren, möjligheterna är många.” Säger Hasan Vrazalica.

Vi är mycket glada över att Hasan Vrazalica blir vår nya vd och vi tackar Henrik Calválle för ett väl utfört arbete under den tid han varit vd. Vi ser nu fram mot nya utmaningar för Sarab Entreprenad säger Johan Selenius Rosengren (styrelseordförande).

Hasan Vrazalica tillträder som vd den 2 maj.

Kundreferenser och utförda jobb

Sarab

Bra affärer bygger på att båda parter ska känna sig nöjda. Vi erbjuder Er en arbetsmodell med partnerskap, samverkan och tidig insyn i projekten. Vi fokuserar på dina behov och ser förtroende och öppenhet som en grundsten i samarbetet. Det är så vi anser att man för vidare byggmästartraditionen på ett modernt sätt. Partnerskap med kunden är det viktigaste i alla byggprojekt vare sig projektet är stort eller smått och vare sig det gäller nyproduktion eller ombyggnad. Vi är övertygade om att du snart upptäcker fördelarna med ett partnerskap. Det har många av våra kunder redan gjort. Vår arbetsmodell har genom åren gett oss många goda kundrelationer och långvariga sammarbeten.

Besök vår referenssida för att ta del av våra kunders utlåtande, men även för att se bilder på våra utförda jobb. VÅRA REFERENSER.