HISTORIA

Sarab Entreprenad AB startades 2009 av byggentreprenören Johan Selenius Rosengren med 24 års erfarenhet inom byggsektorn. Med åren har bolaget växt och ägs idag av 4 personer.

Ifrån start utfördes mindre entreprenader såsom nybyggnation av villor ombyggnationer av bostadshus badrumsrenoveringar m.m. År 2011 anordnades ett styrelsemöte och då beslutades att 2 st nya delägare skulle komma in i bolaget. Det fanns ett gemensamt mål och det var att ta sig in på marknaden för totalentreprenader. Henrik Karlsson med 20 års erfarenhet inom byggbranschen med huvudinriktning på vvs var nu delägare och tog med sig sitt bolag och 3 st anställda till Sarab och vi hade då vår nya vvs-avdelning öppnad. Nästa person in som delägare blev Niklas Forsberg med 10 års erfarenhet av elbranschen. Han tog med sig sin elfirma med 4 st anställda till Sarab och vi hade då vår nya el-avdelning öppnad.

Med all vår gemensamma vilja och kraft byggde vi upp något vi anser unikt. Ett bolag med helhetstänk och med all kunskap under ett och samma tak.

Vår vision har hela tiden varit att växa säkert och kontrollerat och vi har lyckats bygga upp ett system och ett arbetsätt som fungerar både i det praktiska och administrativa.

Idag klarar vi av att ta hand om entreprenader upp till 30 miljoner SEK.

ATT BYGGA EN BRA OCH LÅNGVARIG RELATION

Bra affärer bygger på att båda parter ska känna sig nöjda. Vi erbjuder Er en arbetsmodell med partnerskap, samverkan och tidig insyn i projekten. Vi fokuserar på dina behov och ser förtroende och öppenhet som en grundsten i samarbetet. Det är så vi anser att man för vidare byggmästartraditionen på ett modernt sätt. Partnerskap med kunden är det viktigaste i alla byggprojekt vare sig projektet är stort eller smått och vare sig det gäller nyproduktion eller ombyggnad. Vi är övertygade om att du snart upptäcker fördelarna med ett partnerskap. Det har många av våra kunder redan gjort. Vår arbetsmodell har genom åren gett oss många goda kundrelationer och långvariga samarbeten.