Mål

Vårt mål är att fortsätta växa inom bolaget och att inom en 10-års period bli en av Stockholms mest anlitade entreprenörer inom framförallt totalentreprenader på ROT-sektorn. Vi är väldigt fokuserade och ambitiösa, och är beredda att jobba hårt för att uppfylla våra kunders samt våra egna mål.