KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

EGEN ARBETSMODELL FÖR FLER FAMILJSHUS OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vi har lång erfarenhet av byggprojekt i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar samt bred kunskap om normer, krav och gällande regelverk. Vi har utarbetat en arbetsmodell som gör det enkelt att vara beställare. Med den säkerställer vi genomförandet, ger det bästa priset och arbetar effektivt med hänsyn tagen till inblandade hyresgäster/medlemmar.

MED NYA ROT -AVDRAGET FÅR DU TILLBAKA 50 PROCENT PÅ ARBETSKOSTNADERNA

När vi reparerar eller bygger om din ägda bostad får du ta del av ROT-avdraget. Det gäller halva arbetskostnaden och högst 100 000 kr per år och person. Har bostaden två ägare kan båda nyttja avdraget. Vi hjälper er med kalkylerna så era fördelar blir så bra som möjligt.

TRÄFFA OSS PÅ ÖNSKAD TID ELLER PÅ ETT BOSTADSFÖRENINGSMÖTE

Det är en bra idé att träffas för att diskutera era önskemål. När större arbeten ska göras kan det vara fördelaktigt att genomföra flera delar samtidigt, där allt vävs ihop i samma projekt. Oavsett omfattning ger vi er förslag på en konstruktiv lösning med hänsyn tagen till ekonomi, utformning och genomförande.

VÅR ARBETSMODELL

1. OCKULÄRBESIKTNING

En kostnadsfri första utvärdering där vi går igenom era önskemål.

2. TEKNISK BESIKTNING OCH PROJEKTFÖRSLAG

En kostnadsfri första utvärdering där vi går igenom era önskemål.

3. BUDGET OCH FINANSIERING

Ekonomisk utredning, förslag på finansiering och beslutsunderlag till er.

4. GENOMFÖRANDE

Vi genomför projektet enligt överenskommen tidplan.

5. BÄSTAPRISGARANTI MED ÖPPEN REDOVISNING

Delaktighet och insyn i den löpande ekonomiska redovisningen.

6. UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING

Genomgång, uppföljning och redovisning av projektet.

BESTÄLL VÅR FOLDER BYGGPROJEKT I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Ladda ner som PDF

Namn*

Bostadsrättsförening
    

Email*

Adress*

Postnummer*

Ort