KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

NYBYGGNATIONER

Vi har lång erfarenhet av ny- och ombyggnationer i både små och större byggprojekt. Vår specialitet är helhetsåtagandet, där vi sköter allt från konsultation till färdigställande. Att se möjligheter i de tekniska svårigheter som ofta uppstår och att färdigställa dina och arkitekters idéer är något som driver oss framåt. Vi arbetar därför med ett stort engagemang och i nära samarbete med våra kunder.

För våra kunders trygghet har vi samtliga anställda inom bolaget och använder ytterst sällan underentreprenörer.

BYGGSERVICE

Här står vi till ditt förfogande när det gäller olika serviceärenden som kräver snabba insatser. Det kan vara något som har gått sönder eller olika typer av skadegörelser. Vi tar ansvar för hela projektet – från felanmälan till nyckelfärdigt. Vi har idag 15 bilar i Stockholmsområdet – alla utrustade med kompletta, moderna uppsättningar med verktyg och material.

BYGGADMINISTRATION

Modernt byggande kräver kunskap om lagar och regler på många områden. Det handlar om tillstånd och bygglov, kvalitets- och miljökrav, säkerhet och ansvarsfrågor, entreprenadavtal och upphandling med mera. Vi har den kunskapen och använder den till stöd för vår uppdragsgivare under hela byggprocessen. Våra platschefer och arbetsledare har genomgått utbildning för Bas U/Bas P och är behöriga. Läs mer.