KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

FASAD OCH PUTSARBETEN

Sarab Entreprenad AB utför fasadentreprenader i Stockholm och Mälardalen. Vi erbjuder alla former av murning, fasadputs, fasadrenovering, tilläggsisolering och rot-jobb. Våra kunder är främst byggföretag, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare och men även privatpersoner.

FASADRENOVERING

Vi kan renovera mur- och putsfasader av alla slag och vet hur viktigt det är att rätt material används, oavsett om du behöver ett mindre enmansjobb eller en stor entreprenad med fasad-, fönster- och balkongrenoveringar. Till oss vänder man sig med tryggheten att allt utförs i rätt tid, på ett professionellt-fackmannamässigt sätt och till rätt kostnad.

PUTSNINGAR

Vare sig det gäller nyputsningar, putslagningar eller tilläggsisolering som ska putsas så har vi lång erfarenhet och rätt kompetens för arbetet. Vi putsar även innerväggar, till exempel i gamla hus, kyrkor och andra putsade inomhusmiljöer.

MURNING

I företaget finns en bred murarkompetens, vi behärskar olika tekniker och kan mura i alla förekommande material; lecablock, lättbetong och olika sorters tegel till exempel. Allt från fasadväggar till husgrunder.

BETONGRENOVERING

Vi utför lagningar av balkonger, fasader eller socklar, exempelvis där rostig armeringar sprängt materialet. Vi utför även nyproduktion av balkonger med stor kunskap.