KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

ANLITA SARAB VID STAMBYTE

STAMBYTARNA MED STORT S.

Vi utför smidiga och välplanerade stambyten i hela Storstockholm. Vi på Sarab Entreprenad har ett gemensamt mål inom koncernen: att göra Ert stambyte till en så smidig resa som möjligt.

VARFÖR ANLITA SARAB ENTREPRENAD VID ETT STAMBYTE?

Vi har lång erfarenhet av stambyten i bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus. Med vår väl utarbetade arbetsmodell säkerställer vi genomförandet, ger det bästa priset och arbetar effektivt med hänsynstagande till alla inblandade hyresgäster/medlemmar. Vi har stor erfarenhet av samordnade entreprenader och service inom våra affärsområden där stambyten är en stor del i vår kärna. Här får Ni som uppdragsgivare en firma som effektivt tar ansvar för helheten. Vi samordnar våra egna tekniker och montörer inom sina respektive områden och skapar genom det ett arbetslag som både sparar tid och pengar. Ni får genom vårt arbetssätt full överblick i entreprenaden – från början till slut. Ni drar nytta av vår storlek, erfarenhet och vårt inarbetade planeringssystem som byggts upp under åren. Eftersom vi har genomfört flertalet projekt tidigare med väldigt lyckade resultat kan vi på ett bra sätt dra nytta av dessa erfarenheter.

ALLA YRKESGRUPPER FINNS INOM FÖRETAGET

I vår personalstyrka ingår flera olika yrkesgrupper – platschefer och arbetsledare, byggare, elektriker, rörmokare, plattsättare, målare samt andra yrkesmän som kompletterar varandra med olika kunskapsområden och erfarenheter. Vår personal vet precis vad som skall göras och när då de arbetat som team sedan många år tillbaka. Vi har erfarenheten och kunskapen av arbeten i flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar och gör alltid vårt yttersta för att ni som kvarboende i huset ska känna er trygga med hantverkare i fastigheten. För vår personal och kundernas trygghet har vår personal alltid legitimation (ID06) väl synlig när vi är på en arbetsplats och legitimerar oss mer än gärna. Vi bär alltid arbetskläder med vår logga väl synlig så ni enkelt känner igen oss.

BYGGLEDNING PÅ PLATS

Stambyten är komplicerade arbeten och för ett lyckat slutresultat krävs god kommunikation mellan alla parter. Vi har byggledning på plats, där platschefen finns tillgänglig på heltid vid stambytet. Hon eller han har det yttersta ansvaret för uppdraget och finns tillgänglig för de kvarboende. Till platschefen vänder ni er till vid oklarheter, frågor och funderingar. Vi finns på plats för er och gör vårt yttersta för att göra ert stambyte till en så smidig resa som möjligt.

KLARA PÅ UTSATT TID

Den vanligaste orsaken till att stambyten blir försenade är att inhyrda hantverkare är engagerade på flera olika ställen samtidigt och inte kommer loss i tid från ett annat projekt. Eftersom vi Sarab utför våra arbeten med vår egen personal, kan vi planera arbetena vi tar på oss så att det fortlöper friktionsfritt inom den upprättade tidsplanen.