KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

SÄLJ ERA OUTNYTTJADE LOKALYTOR TILL OSS PÅ SARAB

I många fastigheter finns det ytor som inte används på ett sätt som ger fastighetsägaren maximal nytta. Det kan handla om gamla kontorslokaler som står outhyrda eller en industrilokal utan verksamhet. Förvandla en kostnad till en intäkt, vi köper dina lokaler och förädlar dem.

FASTIGHETER MED STORT RENOVERINGSBEHOV INTRESSANT

Sarab har stor erfarenhet av ägande och förvaltning av fastigheter med hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Eftersom att vi själva dessutom har en omfattande erfarenhet av stambyten, renoveringar, ombyggnationer och utveckling av fastigheter, ser vi möjligheter att kombinera dessa för att själva kunna nå längre inom detta område. Fastigheter som står inför omfattande renoveringar är speciellt intressanta för oss, antingen att förvärva i sin helhet eller delar av fastigheten. Det kan vara en smidig lösning för den nuvarande fastighetsägaren att få ut en tillfredsställande ersättning för fastigheten vid en försäljning till Sarab, istället för att själv starta det tidsödande och ibland ekonomisk riskfyllda arbetet med att rusta upp fastigheten.

OMBYGGNATIONER AV BEFINTLIGA LOKALER TILL LÄGENHETER

Som fastighetsägare finns det ibland outnyttjade eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten som kan vara värda mycket pengar, om de hanteras på rätt sätt. Framförallt har fastighetsägare i Stockholms innerstad möjligheter att sälja råvindar och f.d. lokalytor för ombyggnation till bostäder.

Intressanta fastigheter kan innehålla både hyreslägenheter och kommersiella lokaler.

Vi är intresserade av objekt inom Storstockholmsområdet, både innerstads- och förortsfastigheter och inleder gärna en diskussion om förutsättningarna för en sådan affär med Dig som fastighetsägare eller mäklare.

HAR NI EN FASTIGHET ELLER DEL AV FASTIGHET SOM NI VILL SÄLJA?

Om Ni äger en fastighet med outnyttjade ytor och Ni önskar sälja, antingen hela fastigheten eller de outnyttjade ytorna, vänligen kontakta Sarab på web@sarab.nu så kommer en representant för Sarab att kontakta Er för en fortsatt diskussion.

I mailet till Sarab om den aktuella fastigheten, beskriv så detaljerat som möjligt Ert affärsförslag och bifoga så mycket fakta, bilder och uppgifter om fastigheten och ytorna som är till salu som möjligt, samt övrig relevant information om vilka förutsättningar som råder för affären. På detta sätt kan Sarab representant snabbt sätta sig in i just Er situation och kontakta Er så fort som möjligt för en vidare diskussion.