KVALITÉ I VÅRA PROJEKT - KÄRNAN I VÅR FRAMGÅNG

ALLMÄNT

Vi utför alla slags vvs-installationer med stort yrkeskunnande och servicekänsla på både företagsmarknaden samt den privata marknaden. Våra arbeten utförs av ett kunnigt arbetslag med känsla för kvalité och service. Samtliga av våra vvs-montörer uppdateras med utbildningar förlöpande inom alla sina respektive områden.

ENTREPRENAD

Vi åtar oss större entreprenader såsom stambyten, nyproduktion, industrilokaler, fjärrvärmeanläggningar, villor etc. Inom dessa områden kan vi lösa alla former av installationsarbeten samt projektering.

SERVICE

Vi utför service åt professionella beställare. Vi erbjuder flexibla lösningar där du som kund lämnar över ansvaret till oss och får arbetet utfört enligt överenskommelse. Är du dessutom avtalskund garanterar vi en bekymmerslös tillvaro. Våra servicebilar rullar ständigt i Stor-Stockholm, vilket innebär att serviceteknikerna är snabbt på plats hos våra beställare när det behövs. Servicegruppen har alla relevanta certifikat och kompetenser som Säker Vatten, Heta Arbeten och svetslicenser.

VI LÖSER DET MESTA

När tiden är knapp och handlingarna ofullständiga ställer vi upp med vår erfarenhet och kompetens. Oavsett om det handlar om pumpbyten, VVX-byten, projektetableringar eller hyresgästanpassningar, har vi resurserna att ta hand om uppdraget. Vårt tekniska kunnande skapar möjligheter och våra medarbetares kompetens tillsammans med rådande branschregler säkerställer en gedigen installation.

EN SÄKER VATTENINSTALLATION

Är utförd enligt gällande installationsregler

Är utförd av en auktoriserad vs-installatör

Är utförd av en vs-montör med branschlegitimation

Är monterad med material som följer branschreglerna och enligt monteringsanvisning

Är kontrollerad enligt reglerna

Har ett intyg om Säker Vatteninstallation.

Försäkringsbolagen kräver ofta att dessa regler följs för att försäkringen ska täcka en eventuell skada.