STAMBYTE STEG FÖR STEG

1. UPPHANDLING

Efter en förstudie av fastighetens förutsättningar och ett beslut om hur vi smidigast och mest kostnadseffektivt kan utföra stambytet, träffar vi styrelsen för att informera om stambytet. Vi redogör för vad vi ska göra, hur lång tid det kommer att ta och vilka lösningar vi har för toalettbesök och annat under projekttiden, samt presenterar vårt anbud.

2. TRÄFF MED PLATSCHEF OCH PERSONLIGA VAL

Nu får du som boende möjlighet att för första gången ställa frågor till honom eller henne, samt få mer konkret information om vad som kommer att hända framöver. I alla våra projekt har vi en ansvarig platschef som finns tillgänglig på arbetsplatsen. Platschefen leder arbetet och är den person som du kan vända dig till i alla ärenden, exempelvis vid funderingar eller oklarheter under projektets gång.

3. RIVNING OCH UNDERARBETEN

För att nå de gamla stammarna påbörjas rivning och utforsling av golv- och väggmaterial. Arbetet innebär att en hel del byggdamm frigörs, vilket vi minimerar genom att täcka in de aktuella utrymmena. Vi tillhandahåller även plast som du själv kan komplettera in täckningen med. När de nya vvs-installationerna är på plats gjuts nytt golv och väggarna putsas.

4. TORKTIDER OCH FUKTSPÄRRAR

För att undvika framtida fuktskador är det avgörande att det blir ordentligt torrt efter de blöta arbetena såsom gjutning av golv och putsning av väggar. Det gäller dels för att det nya tätskiktet ska fästa ordentligt och dels för att undvika instängning av fukt i golv och väggar. När fuktspärr är applicerad och färdigställd påbörjas plattsättningen på golv och väggar.

5. KOMPLETTERING

Med golv och väggar på plats kan du snart njuta av ditt nya badrum. Det som återstår är installation av wc-stol, tvättställ och dusch eller badkar. Även elinstallationer och övriga installationer färdigställs i detta skedde.

6. VI TAR ANSVAR NÄR VI ÄR FÄRDIGSTÄLLDA

När stambytet är avslutat tar vårt garantiansvar vid. Det innebär att allt ska fungera enligt överenskommelsen i kontraktet. Under garantitiden har föreningen en tydligt utsedd kontaktperson att vända sig till och vår serviceavdelning är alltid snabbt på plats om avvikelser skulle uppstå.