08-28 68 00 info@sarab.nu
Byggservice

Byggservice

Här står vi till ditt förfogande när det gäller olika serviceärenden som kräver snabba insatser. Det kan vara något som har gått sönder eller olika typer av skadegörelser. Vi jobbar såväl med garantiärenden, försäkringsärenden samt vatten och fuktskador.

Vi tar ansvar för hela projektet – från felanmälan till nyckelfärdigt. Vi har idag 15 bilar inom Mälardalen – alla utrustade med kompletta, moderna uppsättningar med verktyg och material.

 

Byggadministration

Modernt byggande kräver kunskap om lagar och regler på många områden. Det handlar om tillstånd och bygglov, kvalitets- och miljökrav, säkerhet och ansvarsfrågor, entreprenadavtal och upphandling med mera. Vi har den kunskapen och använder den till stöd för vår uppdragsgivare under hela byggprocessen. Våra platschefer och arbetsledare har genomgått utbildning för Bas U/Bas P och är behöriga