08-28 68 00 info@sarab.nu

Energiåtervinnaren E-ÅVX-1

Det här är System Blue

Visste du att en genomsnittlig svensk använder 30 liter dricksvatten för toalettspolning varje dag?

Genom att filtrera gråvattnet (spillvattnet från hushållet som inte kommer från toaletten) kan detta recirkuleras tillbaka till fastigheten och därmed minska fastighetens vattenförbrukning från det kommunala nätet/den egna brunnen. Vattenanvändningen möter framtidens behov av resilienta lösningar som kan motstå eventuella torrperioder och minskar resursslöseriet.

Filtermaterialets reningsgrad är så hög att dricksvattenkvalitet uppnås.

Med System BLUE kan det primära vattenuttaget från en enskild brunn eller det kommunala vattenledningsnätet sänkas med 75% av den traditionella vattenförbrukningen utan recirkulering av vatten. Genom att byta till vakuumtoaletter minskar varje person sitt vattenavtryck ytterligare.

Även dagvatten kan omhändertas inom System BLUE, vilket ökar tillgången på icke-primärt vatten ytterligare. Med agvattenomhändertagande uppfylls även LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten.

Systemet BLUE består av:
•                källseparerat avlopp
•               gråvattenrening med GreyFilter
•               recirkulation av renat gråvatten
•               påbyggnad med dagvattenhantering

Det recirkulerade vattnet kan användas till:
•               toalettspolning
•               bad/dusch
•               tvättstuga
•               bevattning

Vattentanken för uppsamling av dag- och gråvatten dimensioneras utifrån fastighetens behov.

 

Uppfyller miljömål: