08-28 68 00 info@sarab.nu

Ozonrening av vatten

Ozonrening av vatten

En ozoneringsanläggning är ett mycket användbart redskap för att justera vattenkvalitet. Den går att applicera på såväl tvättstugor och diskmaskiner för att slippa tensider som sommarstugor med dåligt brunnsvatten och flerfamiljshus med recirkulerat vatten. Ozonerat vatten förebygger igensatta rör med minskat servicebehov och lång drift till en låg kostnad.

Tvättstuga – klädtvätt utan tensider
En ozoneringsanläggning används i tvättstugan för att slippa tvätt- och sköljmedel, hålla kläderna fria från allergena doftämnen samt minska slitaget på kläder och tvättmaskin.

Diskmaskin – rena tallrikar utan tensider
En ozoneringsanläggning används med fördel i köket för att slippa diskmedel och därmed minska hushållets kemikalieutsläpp.

Vattenrening – dåligt brunnsvatten
En ozoneringsanläggning används i hushåll där dricksvattnet har en så dålig kvalitet att det krävs vattenrening. Med ozonering av dricksvattnet binds oönskade ämnen upp, fälls ut och fastnar i filter innan de når tappstället. Tar bort ämnen såsom arsenik, kalcium och järn samt virus och bakterier såsom e-coli och koliforma.

Vattenrening – recirkulerat vatten
En ozoneringsanläggning kan användas i en fastighet där gråvatten har filtrerats och skall återanvändas till toalett, badrum och tvättstuga. Precis som på ett sjukhus sker en ozonering som sista steg i vattenreningsprocessen för att säkerställa renaste vattenkvalitet utan virus och bakterier.

Kan kombineras med:

• System Blue
• Alla vattenreningsfilter