08-28 68 00 info@sarab.nu

Sarab | Green

Smarta och innovativa hållbarhetslösningar för ROT-projekt

TJÄNSTER & PRODUKTER

System Blue

Visste du att en genomsnittlig svensk använder 30 liter dricksvatten för toalettspolning varje dag?

Genom att filtrera gråvattnet (spillvattnet från hushållet som inte kommer från toaletten) kan detta recirkuleras tillbaka till fastigheten och därmed minska fastighetens vattenförbrukning från det kommunala nätet/den egna brunnen. Vattenanvändningen möter framtidens behov av resilienta lösningar som kan motstå eventuella torrperioder och minskar resursslöseriet.

TJÄNSTER & PRODUKTER

Energiåtervinnaren E-ÅVX-1

En fastighet värmer varje dag upp ca 32% av vattnet som förbrukas. Utgående gråvatten håller en temperatur på 30°C ±4°C. Med Energiåtervinnaren, monterad på gråvattenstammen i en fastighet med källseparerat avlopp, kan upp till 60 % av energin ur gråvattnet återvinnas.

TJÄNSTER & PRODUKTER

Vakuumtoalett med källseparerat avlopp

Mer information kommer snart!

TJÄNSTER & PRODUKTER

ROT-lösningar

Mer information kommer snart!

TJÄNSTER & PRODUKTER

Kallhybridsolcell

Mer information kommer snart!

TJÄNSTER & PRODUKTER

Gummiklipp

Mer information kommer snart!

TJÄNSTER & PRODUKTER

Ozonrening av vatten

En ozoneringsanläggning är ett mycket användbart redskap för att justera vattenkvalitet. Den går att applicera på såväl tvättstugor och diskmaskiner för att slippa tensider som sommarstugor med dåligt brunnsvatten och flerfamiljshus med recirkulerat vatten. Ozonerat vatten förebygger igensatta rör med minskat servicebehov och lång drift till en låg kostnad.

TJÄNSTER & PRODUKTER

VVC Varmvattencirkulation

Ett system som får vattnet att cirkulera i varmattenröret som leder mellan varmvattenberedaren och tappvattenkranarna i lägenheterna. Cirkulationen ser till att vattnet håller en jämn temperatur på ca 50°C i hela stammen och det tar inte mer är 10 sekunder innan varmvattnet når tappvattenkranen.

”Kvalité i våra projekt, kärnan i vår framgång”