08-28 68 00 info@sarab.nu

ROT Bostäder

ROT Bostäder

Tack vare egen personal inom alla yrkeskategorier som (byggare, plattsättare, målare, elektriker, vvs) och med ett digert upparbetat kontaktnät, kan vi erbjuda dig att ta hand om hela ditt projekt – från första spadtaget till sista spiken. Vi arbetar i såväl mindre projekt med delad entreprenad, som större totalentreprenader med omfattande projektering och planeringsarbeten. Vår specialitet inom organisationen har alltid varit helhetsåtaganden och vi har genomfört de flesta typer av byggprojekt. Att se de tekniska svårigheter som ofta uppstår och att lyckas färdigställa dina och arkitekters idéer är något som driver vårt företag framåt. Vi förstår din verklighet som beställare och hjälper Er att bli tydlig i beställningen så att alla parter blir nöjda.

Vi har lång erfarenhet av ROT projekt i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar samt bred kunskap om normer, krav och gällande regelverk. Vi har utarbetat en arbetsmodell som gör det enkelt att vara beställare. Med den säkerställer vi genomförandet, ger det bästa priset och arbetar effektivt med hänsyn tagen till inblandade hyresgäster/medlemmar.

När vi reparerar eller bygger om din ägda bostad får du ta del av ROT-avdraget. Det gäller 30% av arbetskostnaden och högst 100 000 kr per år och person. Har bostaden två ägare kan båda nyttja avdraget.

Exempel på arbeten vi utför:

  • Tak, fasad och fönsterbyten
  • Ytskiktsrenoveringar av tak, vägg, golv etc.
  • Stambyten och el-installationer
  • Hyresgästanpassningar av kontor
  • Ombyggnad av vindsvåningar och tillbyggnader
  • Badrumsrenoveringar