08-28 68 00 info@sarab.nu

Sarab Fönster

Våra fönstertjänster

VI LEVERERAR EGNA FÖNSTER

Sarab har under många år monterat fönster, dörrar och garageportar i våra projekt, men det alla kanske inte vet är att vi också är  leverantör av dessa produkter. Vi kan hjälpa dig att välja rätt produkt oavsett om det är en dörr till villan, ett fönster till sommarstugan, eller till en hel hyresfastighet?

 

VI MONTERAR DINA NYA FÖNSTER

Vi utför montering med egen utbildad personal eller tillsammans med våra kunniga samarbetspartners. Detta kallar vi för ”trygga montage” där vi gemensamt går igenom hela processen från val av fönster, eller annan produkt, till monterat och klart. Bra affärer bygger på att båda parter ska känna sig nöjda. Vi erbjuder Er en arbetsmodell med partnerskap, samverkan och tidig insyn i projekten. Vi ser förtroende och öppenhet som en grundsten i samarbetet.

“Vi är väldigt ambitiösa och beredda att jobba hårt för att uppfylla våra kunders, samt våra egna, mål.” 

Tomas Carvinge

 

VI KAN ÄVEN RENOVERA DINA GAMLA

Bra virke i fönstren är en förutsättning för att det skall vara lönsamt att renovera. Äldre träfönster är oftast tillverkade av ”kärnvirke” som är speciellt framtaget till fönster för en lång livslängd då fönster är väldigt utsatta för väder och vind. Äldre träfönster från 1950-talet och bakåt brukar vara riktlinjer för bra virkeskvalité. Dessa fönster renoveras med fördel genom att göra ett noggrant underarbete, välja ett bra kitt och utföra alla målningsbehandlingar med en bra färg. Samtidigt ser man till att justera fönstren så de går lätt att öppna och stänga och att fönstren tätar ordentligt.

 

ISOLERA DINA BEFINTLIGA FÖNSTER

Vi kan hjälpa er att tilläggsisolera era befintliga fönster. Det är en bra affär på sikt då värmeförlusterna genom fönster utgör en betydande del av en byggnads totala uppvärmningsenergi. För en villa är andelen ca 15-20 %. Ett fönsters U-värde är beroende av hur fönsterkonstruktionen ser ut, det vill säga vilket material som finns i karmar och bågar, antal glasrutor, om eventuella isolerrutor innehåller luft eller annan gas mellan rutorna och om glasen är försedda med ett eller era lågemissionsskikt.