08-28 68 00 info@sarab.nu
Kontor och utställning
Kontor & utställning
Gyllenstiernsgatan 14, 115 26 Stockholm  |  info@sarab.nu  |  Växel: 08 – 28 68 00
Medarbetare
Administration

Henrik  Calvàlle
VD
henrik.calvalle@sarab.nu

Ruta Buskeviciute
Ekonomiansvarig
ruta.buskeviciute@sarab.nu

Platschefer
Johan Forsberg
Platschef
johan.forsberg@sarab.nu
Niclas Gauffin
Platschef
niclas.gauffin@sarab.nu
Ertugrul Orhan
Platschef
ertugrul.orhan@sarab.nu

Andreas Gyvell
Projektledare
andreas.gyvell@sarab.nu

Arbetsledare
Silviu Ciocirlan
Arbetsledare
Janni Ciocirlan
Arbetsledare

Dovydas Bacevicius
Arbetsledare

Cosmin Arnaut
Arbetsledare

Tomas Piscako
Arbetsledare

Om företaget
Vår historia
Sarab Entreprenad AB startades 2009 av byggentreprenören Johan Selenius Rosengren med 24 års erfarenhet inom byggsektorn. Med åren har bolaget växt och ägs idag av 4 personer.

Ifrån start utfördes mindre entreprenader såsom nybyggnation av villor ombyggnationer av bostadshus badrumsrenoveringar m.m. År 2011 anordnades ett styrelsemöte och då beslutades att 2 st nya delägare skulle komma in i bolaget. Det fanns ett gemensamt mål och det var att ta sig in på marknaden för totalentreprenader. Henrik Karlsson med 20 års erfarenhet inom byggbranschen med huvudinriktning på vvs var nu delägare och tog med sig sitt bolag och 3 st anställda till Sarab och vi hade då vår nya vvs-avdelning öppnad. Nästa person in som delägare blev Niklas Forsberg med 10 års erfarenhet av elbranschen. Han tog med sig sin elfirma med 4 st anställda till Sarab och vi hade då vår nya el-avdelning öppnad.

Med all vår gemensamma vilja och kraft byggde vi upp något vi anser unikt. Ett bolag med helhetstänk och med all kunskap under ett och samma tak.

Vår vision har hela tiden varit att växa säkert och kontrollerat och vi har lyckats bygga upp ett system och ett arbetsätt som fungerar både i det praktiska och administrativa.

Mål
Bra affärer bygger på att båda parter ska känna sig nöjda. Vi erbjuder Er en arbetsmodell med partnerskap, samverkan och tidig insyn i projekten. Vi fokuserar på dina behov och ser förtroende och öppenhet som en grundsten i samarbetet. Det är så vi anser att man för vidare byggmästartraditionen på ett modernt sätt. Partnerskap med kunden är det viktigaste i alla byggprojekt vare sig projektet är stort eller smått och vare sig det gäller nyproduktion eller ombyggnad. Vi är övertygade om att du snart upptäcker fördelarna med ett partnerskap. Det har många av våra kunder redan gjort. Vår arbetsmodell har genom åren gett oss många goda kundrelationer och långvariga samarbeten.

Vårt mål är att fortsätta växa inom bolaget och att inom en 10-års period bli en av Stockholms mest anlitade entreprenörer inom framförallt totalentreprenader på ROT-sektorn. Vi är väldigt fokuserade och ambitiösa, och är beredda att jobba hårt för att uppfylla våra kunders samt våra egna mål.

Vår integritetspolicy
Sarab värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Sarab sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du vill läsa mer eller har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter klicka på länken nedan.

Ekonomi

ÅR 2018
Sarab Koncernens totala omsättning 105.246 (tkr)

ÅR 2017
Sarab Koncernens totala omsättning 91 545 (tkr)

ÅR 2016
Sarab Koncernens totala omsättning 68 788 (tkr)

ÅR 2015
Sarab koncernens totala omsättning 37 454 (tkr)

ÅR 2014
Sarab koncernens totala omsättning 30 020 (tkr)

ÅR 2013
Sarab koncernens totala omsättning 27 426 (tkr)

ÅR 2012
Sarab koncernens totala omsättning 26 250 (tkr)

ÅR 2011
Sarab koncernens totala omsättning 7561 (tkr)

ÅR 2010
Sarab koncernens totala omsättning 2900 (tkr)

Kontakta oss