08-28 68 00 info@sarab.nu
Stambyte

Funderar du på ett stambyte?

Ett stambyte är aldrig roligt för de boende, men med vår erfarenhet och arbetsmodell så säkerställer vi att bytet blir så effektivt och smärtfritt som möjligt. Vi arbetar därför alltid med vår egen personal och kan planera så att stambytet fortlöper så friktionsfritt som möjligt inom den upprättade tidsplanen.

Det uppstår många frågor och funderingar innan man sätter igång. Här förklarar vi i fyra korta filmer om hur ett stambyte går till när man anlitar Sarab Enteprenad som leverantör.

1. Hur går ett stambyte till och vad innebär det för oss?

2. Vad ska man tänka på innan stambytet.

3. Vad sker under stambytet.

4. Vad händer när allt är klart?

Anlita oss vid stambyte
Vi utför smidiga och välplanerade stambyten i hela Storstockholm. Vi på Sarab Entreprenad har ett gemensamt mål inom koncernen: att göra Ert stambyte till en så smidig resa som möjligt.

VARFÖR ANLITA SARAB ENTREPRENAD VID ETT STAMBYTE?
Vi har lång erfarenhet av stambyten i bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus. Med vår väl utarbetade arbetsmodell säkerställer vi genomförandet, ger det bästa priset och arbetar effektivt med hänsynstagande till alla inblandade hyresgäster/medlemmar. Vi har stor erfarenhet av samordnade entreprenader och service inom våra affärsområden där stambyten är en stor del i vår kärna. Här får Ni som uppdragsgivare en firma som effektivt tar ansvar för helheten. Vi samordnar våra egna tekniker och montörer inom sina respektive områden och skapar genom det ett arbetslag som både sparar tid och pengar. Ni får genom vårt arbetssätt full överblick i entreprenaden – från början till slut. Ni drar nytta av vår storlek, erfarenhet och vårt inarbetade planeringssystem som byggts upp under åren. Eftersom vi har genomfört flertalet projekt tidigare med väldigt lyckade resultat kan vi på ett bra sätt dra nytta av dessa erfarenheter.

ALLA YRKESGRUPPER FINNS INOM FÖRETAGET
I vår personalstyrka ingår flera olika yrkesgrupper – platschefer och arbetsledare, byggare, elektriker, rörmokare, plattsättare, målare samt andra yrkesmän som kompletterar varandra med olika kunskapsområden och erfarenheter. Vår personal vet precis vad som skall göras och när då de arbetat som team sedan många år tillbaka. Vi har erfarenheten och kunskapen av arbeten i flerfamiljshus/bostadsrättsföreningar och gör alltid vårt yttersta för att ni som kvarboende i huset ska känna er trygga med hantverkare i fastigheten. För vår personal och kundernas trygghet har vår personal alltid legitimation (ID06) väl synlig när vi är på en arbetsplats och legitimerar oss mer än gärna. Vi bär alltid arbetskläder med vår logga väl synlig så ni enkelt känner igen oss.

BYGGLEDNING PÅ PLATS
Stambyten är komplicerade arbeten och för ett lyckat slutresultat krävs god kommunikation mellan alla parter. Vi har byggledning på plats, där platschefen finns tillgänglig på heltid vid stambytet. Hon eller han har det yttersta ansvaret för uppdraget och finns tillgänglig för de kvarboende. Till platschefen vänder ni er till vid oklarheter, frågor och funderingar. Vi finns på plats för er och gör vårt yttersta för att göra ert stambyte till en så smidig resa som möjligt.

KLARA PÅ UTSATT TID
Den vanligaste orsaken till att stambyten blir försenade är att inhyrda hantverkare är engagerade på flera olika ställen samtidigt och inte kommer loss i tid från ett annat projekt. Eftersom vi Sarab utför våra arbeten med vår egen personal, kan vi planera arbetena vi tar på oss så att det fortlöper friktionsfritt inom den upprättade tidsplanen.

“Vårt mål är alltid att göra Ert stambyte till en så smidig resa som möjligt” 

Sebastian Johansson, Platschef
Stambyte steg-för-steg
1. UPPHANDLING
Efter en förstudie av fastighetens förutsättningar och ett beslut om hur vi smidigast och mest kostnadseffektivt kan utföra stambytet, träffar vi styrelsen för att informera om stambytet. Vi redogör för vad vi ska göra, hur lång tid det kommer att ta och vilka lösningar vi har för toalettbesök och annat under projekttiden, samt presenterar vårt anbud.

2. TRÄFF MED PLATSCHEF OCH PERSONLIGA VAL
Nu får du som boende möjlighet att för första gången ställa frågor till honom eller henne, samt få mer konkret information om vad som kommer att hända framöver. I alla våra projekt har vi en ansvarig platschef som finns tillgänglig på arbetsplatsen. Platschefen leder arbetet och är den person som du kan vända dig till i alla ärenden, exempelvis vid funderingar eller oklarheter under projektets gång.

3. RIVNING OCH UNDERARBETEN
För att nå de gamla stammarna påbörjas rivning och utforsling av golv- och väggmaterial. Arbetet innebär att en hel del byggdamm frigörs, vilket vi minimerar genom att täcka in de aktuella utrymmena. Vi tillhandahåller även plast som du själv kan komplettera in täckningen med. När de nya vvs-installationerna är på plats gjuts nytt golv och väggarna putsas.

4. TORKTIDER OCH FUKTSPÄRRAR
För att undvika framtida fuktskador är det avgörande att det blir ordentligt torrt efter de blöta arbetena såsom gjutning av golv och putsning av väggar. Det gäller dels för att det nya tätskiktet ska fästa ordentligt och dels för att undvika instängning av fukt i golv och väggar. När fuktspärr är applicerad och färdigställd påbörjas plattsättningen på golv och väggar.

5. KOMPLETTERING
Med golv och väggar på plats kan du snart njuta av ditt nya badrum. Det som återstår är installation av wc-stol, tvättställ och dusch eller badkar. Även elinstallationer och övriga installationer färdigställs i detta skedde.

6. VI TAR ANSVAR NÄR VI ÄR FÄRDIGSTÄLLDA
När stambytet är avslutat tar vårt garantiansvar vid. Det innebär att allt ska fungera enligt överenskommelsen i kontraktet. Under garantitiden har föreningen en tydligt utsedd kontaktperson att vända sig till och vår serviceavdelning är alltid snabbt på plats om avvikelser skulle uppstå.