08-28 68 00 info@sarab.nu

Varmvattencirkulation

Vad är varmattencirkulation?

Det är kort och gott ett system som får vattnet att cirkulera i varmattenröret som leder mellan varmvattenberedaren och tappvattenkranarna i lägenheterna. Cirkulationen ser till att vattnet håller en jämn temperatur på ca 50°C i hela stammen och det tar inte mer är 10 sekunder innan varmvattnet når tappvattenkranen.

Varför är det viktigt med en fungerande varmvattenscirkulation, VVC?
En dåligt fungerande VVC kan leda till en mängd olika problem.

  •  För låga temperaturer på varmvatten vilket kan leda till ökade halter av legionellabakterier.
  • Onödig energiförbrukning
  • Onödig vattenförbrukning
  • Ökade kostnader
  • Läkage

Utan ett fungerande VVC-system står vattnet still när ingen använder varmvatten t.ex. under natten. Då sjunker temperaturen i röret. Risken ökar då för legionella spridning. Dessutom ökar energiförbrukningen eftersom kranen måste rinna betydligt längre innan varmvattnet når tappkranen. Dessutom är det ett krav från BBR, Boverkets byggregler att det inte få ta mer än 10 sekunder för varmvattnet att nå tappstället.

Hur fungerar KM VVC?
KM VVC är en rör-i-rör lösning, vilket innebär att den installeras i fastighetens befintliga varmvattenstam. Systemet installeras från näst högsta våningen ner till källaren oavsett antalet våningar.

KM’s patenterade toppkoppling med sugfunktion, monteras näst högst upp för att fixera slangen. Detta förhindrar kollaps i systemet med strypt vattenflöde som följd. När slangen är dragen från näst högsta våningen ner till källaren så ansluts den där med KM’s patenterade VVC-koppling som i sin tur återansluts till fastighetens VVC-stam.

Med KM VVC minimeras ingreppen i fastigheten då vi endast behöver få tillgång till stammen i en lägenhet. Vår speciallösning kan installeras i vilket flerbostadshus som helst, våningsantalet har ingen betydelse. Vi anpassar systemet efter dimensionen på varmvattenstammen. Alla kopplingar, slangar och annat material är godkända för tappvatten.